E-commerce “dropshipping” nədir?

Dropshipping

DropShipping olayına gəlincə bu başlı-başına bir e-commerce növüdür. Dropshipping e-ticarət “Stoksuz e-eticarət” anlamına gəlir. Amazon kimi e-ticarət devlərinin bu qədər istifadəsidə yeni bir e-ticarət axımı olan Dropshipping-i yaratmağa başladı. Bu e-ticarət növündə sizin mal vəya məhsul depolamağınıza ehtiyac yoxdur. Siz Alıcı və İstehsalçı arasında bir növ körpü rolunu oynayırsınız.

Dropshipping e-ticarətin avantajları

  • Məhsul vəya mal delopamaq dərdiniz yoxdur.
  • Aşağı büdcə
  • Birçox tədarükçü ilə işləmək və məhsul bolluğu
  • Riskin çox az olması
  • Asan idarəedilməsi

Dropshipping e-ticarətin dezavantajları

Əslində çox dezavantajlı durumdan söz edilməsədə , hər bir biznes sahəsində olduğu kimi bu sahənində bəzi dezavantaj sayılabiləcək durumları var. Onları sıralamaq gərəyi duyuruqsa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *