Internetin qısa tarixi

Spread the love

Həyatımızın ayrılmaz parçası halına gələn, hətta bağlantı problemi belə yarananda,sanki zamanın durduğu internet nedir və Internetin uzun tarixi bu qısa yazıda.

Əslində Internet gözlənildiyi kimi ABŞ-da yaranıb. 1960-cı ildə əsası qoyulub və xərclənən milyonlarca dolların sonunda bu gün həyatımızı onsuz təsəvvür edə bilməyəcəyimiz internet yaranıb.

Internet dünya gənəlindəki bilgisayar ağlarını bir-birinə bağlayan elektrik əlaqə şəbəkəsi anlamına gəlir.Minlərcə ticari,dövlət və sərbəst bilgisayarların biri-biri ilə bağlanması sonrasınada ortaya çıxar.

İnternetlə oyun oynamaqdan tutunda, milyonlarca məlumat alınması veya verilmesi mümkündür. İnternetdə bilgisayarların və digər cihazların data-alış verişi üçün birneçə protokol istifadə edilir. Http bunlardan ən çox istifadə edilənidir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *