Internetin qısa tarixi

Həyatımızın ayrılmaz parçası halına gələn, hətta bağlantı problemi belə yarananda,sanki zamanın durduğu internet nedir və Internetin uzun tarixi bu qısa yazıda.

Əslində Internet gözlənildiyi kimi ABŞ-da yaranıb. 1960-cı ildə əsası qoyulub və xərclənən milyonlarca dolların sonunda bu gün həyatımızı onsuz təsəvvür edə bilməyəcəyimiz internet yaranıb.

Internet dünya gənəlindəki bilgisayar ağlarını bir-birinə bağlayan elektrik əlaqə şəbəkəsi anlamına gəlir.Minlərcə ticari,dövlət və sərbəst bilgisayarların biri-biri ilə bağlanması sonrasınada ortaya çıxar.

İnternetlə oyun oynamaqdan tutunda, milyonlarca məlumat alınması veya verilmesi mümkündür. İnternetdə bilgisayarların və digər cihazların data-alış verişi üçün birneçə protokol istifadə edilir. Http bunlardan ən çox istifadə edilənidir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *